Aktualności
ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 14 grudzień 2015

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

 

DZIEDZICTWA POLONII

 

 

NOWE HISTORYCZNE

 

DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE

 

W PIĘCIU JĘZYKACH

 

 ENCYKLOPEDIA PRZEZNACZONA

JEST GŁÓWNIE

DLA MŁODEGO POKOLENIA POLONII

 

AUTOR BĘDZIE PRZYJMOWAŁ

BIOGRAMY

od stycznia 2016 do 2017 roku

 

WYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

BIOGRAMY: POLONII ŚWIATA,

LUDZI ŚWIATA DLA POLONII,

POLACY DLA POLONII  

GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ,

ORGANIZACJI I KLUBÓW POLONIJNYCH

(bez biogramów)

 

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, , będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor encyklopedii Profesor   Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki  Heritage Inc. Melbourne” w Australii.  

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji,  Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Encyklopedia zostanie wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawierał będzie  ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmował będzie dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów  polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich  związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi  itp.

 

 

Biogramy encyklopedyczne powinny zawierać kompleksowy, a zarazem syntetyczny  opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności polonijnej, tak  w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne formy działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyplomatycznej, badawczej lub dydaktycznej). Biogramy należy napisać alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim.

Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i drugim dowolnym na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna przekraczać liczby pięciu tysięcy - 5000. Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii poprzez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz  bibliotek narodowych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju.

 

 

Tytuł encyklopedii:

 

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

DZIEDZICTWA POLONII  

 

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz działalności polonijnej, powinny uwzględniać:

kompleksowy opis profesjonalnej kariery lub działalności polonijnej. Zdjęcia powinny być w formacie JPEG, RTF lub TIFF o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraźne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i  francuskim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim.

Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu.


 

BIOGRAMY PROSZĘ NAPISAĆ W FORMIE

MINI MONOGRAFII WŁASNEGO ŻYCIA

 

WZÓR BIOGRAMU

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia

np. BĄCZEK FRANCISZEK JÓZEF – FRANCJA

Rok, miejsce urodzenia

Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napisane w trzeciej osobie.

Np. Bączek Franciszek urodził się w Kielcach.

 

Wykonywany zawód

(np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, trener piłkarski, biznesmen i in.)

Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).

Opisując własną karierę zawodową proszę włączyć;

- tytuły i stopnie naukowe, wojskowe, sportowe, artystyczne i in.

(np. biskup, ks. prałat, dyrektor, inspektor. profesor, kapitan lotnictwa, trener piłkarski, ekspert i in.)  

- główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in.

(np. georadarowe badanie podłoża gruntowego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle spożywczym,  misje katolickie – krótka interpretacja itp.).

- krótkie informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia i działalności polonijnej.

- projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania,

- ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj,  rok wydania, nadania – max. 3 pozycje opisane w tekście. Za jaką działalność Pan Bączek uzyskał np. odznaczenie,

Działacze polonijni uzyskają akceptacje biogramów, jeżeli:

- uzasadnią własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach polonijnych, fundacjach i in.,

Do tekstu biograficznego włączą nazwy organizacji, pełnione funkcje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, przewodniczący komisji, od 1990r. do chwili obecnej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych z interpretacją,

- przytoczą ważniejsze tematy wystąpień lub wykładów o tematyce polonijnej,

- zamieszczą inne istotne informacje, które mogą dodatkowo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezentacje własnych rzeźb, filmów i in.

Hobby

Adres korespondencyjny (wg. uznania)

 

 

Biogramy można wysłać pocztą elektroniczną

od stycznia 2016 r. wyłącznie na adres:

 

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i wydawcy.

Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku.

Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w encyklopedii.

Genezę i działalność stowarzyszeń, organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami, proszę zapisać CD i wysłać na adres:

Prof. Zbigniew Piasek

Politechnika Krakowska

31-155 Kraków

Ul. Warszawska 24

Poland

 

                                                                                                            Autor

                                                                                                Zbigniew S. Piasek

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 14 grudzień 2015 )
Wspomnienie o Joli Zastockiej PDF Drukuj E-mail
piątek, 24 lipiec 2015
Jolanta Zastocka urodziła się w 1952 r. we Wrocławiu, Polska. Ukończyła wydział architektury Politechniki Białostockiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. Do Stanów Zjednoczonych przyjechała w 1985 roku, osiedlając się w Nowym Jorku. Tu podjęła pracę zawodową znajdując zatrudnienie w renomowanych biurach architektonicznych, między innymi Cossutta & Associates, gdzie brała udział w projektowaniu „Tower at Citiplace” w Dallas, Texas. Inną firmą było znane biuro architektoniczne Roe/Eliseo Architecture & Engineering, gdzie projektowała obiekty sportowe na olimpiadę w Atlancie w stanie Georgia. Na uwagę zasługuje jej ciekawa tematycznie praca w firmie Fradkin & Pietrzak, gdzie uczestniczyła w projektowaniu wieżowców dla miasta Londynu oraz dla szejkanatów na Bliskim Wschodzie. Przez okres 8 lat pracowała jako grafik w prestiżowym „Nowym Dzienniku”, codziennej polskojęzycznej polonijnej gazecie o największym nakładzie, wydawanej poza granicami Polski.
 
Była redaktorem naczelnym wydawanego w Nowym Jorku społeczno-kulturalnego miesięcznika “Metropolonia”. Pracowała także jako grafik w “Kurierze Plus”, popularnym i bardzo poczytnym tygodniku nowojorskim. Niezależnie, prowadziła z powodzeniem własną firmę „ZastoDesign”, zajmującą się projektowaniem portali internetowych i grafiką komputerową.
 
Oprócz pracy zawodowej znajdowala czas na aktywną pracę społeczną. W szczególności była zaangażowana w działalność programową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA “Polonia Technica”. Kilkakrotnie brała udział w prowadzeniu kursów komputerowych w zakresie projektowania komputerowego. Przez okres 10 lat przygotowywała, opracowywała graficznie i wydawała biuletyn Stowarzyszenia Polonia Technica. W roku 2005 została członkiem zarządu Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, gdzie współuczestniczyła w redagowaniu i opracowaniu graficznym magazynu “Polish Engineers”. Pasją jej życia była fotografia. Jej niezwykle profesjonalne i impresyjne zdjęcia były publikowane w wydawnictwach amerykańskich i kanadyjskich a także niemieckich i włoskich. Są do dzisiaj wystawiane na wielu portalach galerii fotograficznych i agencji turystycznych Nowego Jorku. Na szczególne podkreślenie zasługuje wydany dwujęzyczny kolorowy fotograficzny album, zatytułowany “Greenpoint- Little Poland”. Jest to monografia, wraz bogatym rysem historycznym, jednej z dzielnic północnego Brooklynu, o największej populacji Polaków zamieszkałych w Nowym Jorku. Jolanta Zastocka przeżyła na Greenpoincie blisko 30 lat, będąc aktywnie włączoną w działalność kulturalną i społeczną tej dzielnicy. Zatęskniła za ukochaną Polską i w roku 2011 powróciła do kraju. Zamieszkała wraz z mężem Januszem w Białymstoku skąd przed laty wyjechała do Ameryki. Po powrocie do Polski współpracowała z amerykańskimi wydawcami książek historycznych o Nowym Jorku, w tym książki Brooklyn’s Historic – Greenpoint z polskojęzycznym wstępem.
 
Za zasługi wniesione w pracy społecznej na rzecz Polonii i utrzymania więzi z Polską w 2007 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez Naczelną Organizację Techniczną NOT w Warszawie była odznaczona Honorową Złotą Odznaką NOT , medalem Feliksa Kucharzewskiego za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego oraz propagowanie polskiej myśli technicznej w USA. Jako wieloletni i zasłużony członek Stowarzyszenia „Polonia Technica” została wyróżniona medalem 60-lecia i 70-lecia tej prestiżowej inżynierskiej organizacji. Jej wieloletnia aktywność w Stowarzyszeniu „Polonia Technica” , bezpośrednie zaangażowanie w życie Polonii nowojorskiej i wielka życzliwość, z jaką odnosiła się do otaczających ją osób przysporzyło jej moc sympatii i liczne grono serdecznych i oddanych przyjaciół.
 
Jola Zastocka będzie zawsze pamiętana jako bardzo aktywna osoba, niezwykle zadedykowna swojej pracy zawodowej, oddana bez granic swojemu artystycznemu powołaniu fotografa i grafika.
 
Odeszła od nas 15 lipca 2015
 
(Opr.: Stowarzyszenie Polonia Technica, Nowy Jork)
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 24 lipiec 2015 )
Msza Święta w intencji Inżynierów - 7 czerwca, 2015 PDF Drukuj E-mail
wtorek, 12 maj 2015

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 12 maj 2015 )
Wspomnienie o Wacławie Sieradzkim PDF Drukuj E-mail
piątek, 13 luty 2015

Waclaw Sieradzki Ur. w lipcu 1929 r.,  Zm. 10 lutego 2015 r.

Wacław Sieradzki urodził się w Rzeczycy Mokrej k. Sandomierza.

Wychowywał się w trudnych warunkach głównie ze względu na wczesną śmierć rodziców. Po ukończeniu Szkoły Rzemiosł w Zawichoście jako nastolatek podjął pracę w fabryce Stalowa Wola. W 1958 r. zdał egzamin mistrzowski i zatrudniony został jako nauczyciel zawodu w szkolnictwie zawodowym. Jednocześnie podjął naukę w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym zakończoną uzyskaniem w 1965 r. dyplomu technika. Z kolei podjął pracę jako główny mechanik w Bazie Sprzętu i Transportu w Krakowie oraz jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr. 2 w Krakowie. W 1972 r. ukończył Studium Nauczycielskie o kierunku mechanicznym.

W 1977 r. wyjechał do Austrii, gdzie wystąpił o azyl polityczny. W 1979 r. otrzymał wizę i pobyt stały w USA. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych zamieszkał w Nowym Jorku. Prawie od początku pobytu przez 15 lat pracował w firmie „Eagle Electric”, produkującej sprzęt elektryczny jako narzędziowiec (AA-Tool & Die Maker). W 1994 r. przeszedł na emeryturę. Na czas odpoczynku po latach pracy wybrał Nałęczów w Polsce, gdzie spędził kilkanaście ostatnich lat.

Wacław Sieradzki był społecznikiem. Podczas pobytu w USA zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich „Polonia Technica”.

Był inicjatorem przedsięwzięcia, które doprowadziło do plenarnego zebrania Polonia Technica w Nowym Jorku 20 maja 1984 r. W pamiętnym zebraniu wzięło udział ponad 200 inżynierów i techników, a wynikiem tego było gwałtowne ożywienie działalności Stowarzyszenia oraz powołanie do życia Klubu Technika na Brooklynie, NY.

Od 1984 r. do 1998 r. Wacław Sieradzki pełnił szereg funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia. Był organizatorem wielu imprez towarzyskich oraz kursów i seminariów organizowanych przez Polonia Technica.

Aktywnie uczestniczył w zabiegach na rzecz wejścia Polski do NATO.
Za pracę społeczną na rzecz Polonii był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP

Źródła: Archiwum Polonia Technica – materiały biograficzne W. Sieradzkiego;, Biuletyn PT – wiosna 1997 r.


Opracowal Janusz Zastocki

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 13 luty 2015 )
II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich PDF Drukuj E-mail
sobota, 23 marzec 2013
Politechnika Warszawska i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mają zaszczyt zaprosić wszystkich Polskich inżynierów, z kraju i ze świata, do wzięcia udziału w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie, pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 14

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp