Zarzady PT 1941-2010 PDF Drukuj E-mail
czwartek, 28 październik 2010

Zarządy Stowarzyszenia Polonia Technica w latach 1941-2001

 

1. Zarząd w kadencji 1941-1943, ustalony w maju 1941

Prezes: Walery Starczewski

Członkowie: Kazimierz Solski, Zbisław Roehr,

Tadeusz Lazzar-Laza­rewicz, Tade­usz  Janiszewski

 

2. Zarząd w kadencji 1943/1944, wybrany 18 lutego 1943

Prezes: Henryk Koźmian

Wiceprezes: Wacław Szukiewicz

Sekretarz: Napoleon Kiersnowski

Członek: Kazimierz Solski

 

3. Zarząd w kadencji 1944/1945, wybrany 28 stycznia 1944

Prezes: Henryk Koźmian

I wiceprezes: Kazimierz Solski

II wiceprezes: Wacław Szukiewicz

Sekretarz: Napoleon Kiersnowski

Skarbnik: Henryk Landau

Członkowie: Napoleon Korzon, Bolesław Landau, Zbisław Roehr,

Antoni Szayna, Tadeusz Lazzar-Lazarewicz

 

4. Zarząd w kadencji 1952-1954

Prezesem zarządu był Jan Brunon Czaki

(in­nych danych brak)

 

5. Zarząd w kadencji 1955-1956

Prezesem zarządu w kadencji 1955/1956 był:

Antoni Wasiutyński.

W trakcie kadencji ustąpił, w jego miejsce wyznaczony został:

 Napo­leon Kiersnowski

(innych danych brak)

 

6. Zarząd w kadencji 1956/1957, wybrany 8 czerwca 1956

Prezes: Jan B. Czaki

Skarbnik: Juliusz Kolbuszowski

Członkowie: Władysław Biernacki, Kazimierz Eljasiński,

Tadeusz Jastrzębski, Bo­lesław Landau, Tadeusz Płodowski,

Antoni Szayna

 

7. Zarząd w kadencji 1957/1958, wybrany 3 maja 1957

Prezes: Jan B. Czaki

Członkowie: Tadeusz Jastrzębski, Bolesław Landau,

Tadeusz Płodow­ski,  Czesław Witkowski,

Tadeusz Lazzar-Lazarewicz, Jerzy Dzięcioł

 

8. Zarząd w kadencji 1958/1959, wybrany 10 maja 1958

Prezes: Roman Przestalski

Wiceprezes: Damian Wandycz

Sekretarz: Henryk Meksuła

Skarbnik: Czesław Rapaczyński

Członkowie: Aleksander F. Siecz,

Władysław Szenderowicz, Jankow­ski,  Kazimierz Rasiej

Zmiany: 28 stycznia 1959 dokooptowany został Kazimierz Eljasiński,

zrezygnował z funkcji H. Meksuła

 

9. Zarząd kadencji 1959/1960, wybrany 15 czerwca 1959

Prezes: Józef Truszkowski

I wiceprezes: Tadeusz Z. Orski

II wiceprezes: Damian Wandycz

Sekretarz: Krzysztof Kordus

Z-ca sekretarza: Stanisław Veltzé

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Jan Holm, Jerzy Kobyliński,

Cze­sław Rapaczyń­ski, Leopold Zyszkowski

Zmiany: 29 kwietnia 1960 zrezygnował z funkcji K. Kordus,

w tym samym dniu dokooptowani zostali Ryszard Makuch i Jerzy Lipka

 

10. Zarząd w kadencji 1960/1961, wybrany 30 października 1960

Prezes: Józef Truszkowski

I wiceprezes: Damian Wandycz

II wiceprezes: Tadeusz Z. Orski

Sekretarz: Ryszard Makuch

Skarbnik: Stanisław Veltzé

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Jan Holm, Kazimiera Illasówna,

Stanisław Koł­łątaj, Krzysztof Parczewski, Michał Pluciński

Zmiany:1 stycznia 1961 wystąpił Stanisław. Veltzé, zastąpił go Tadeusz. Z. Orski.

 

11. Zarząd kadencji 1961/1962, wybrany w październiku 1961

Prezes: Damian Wandycz

I wiceprezes: Józef Truszkowski

II wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Aleksander Ulfik

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Tadeusz Eubig, Kazimierz Rasiej, Jerzy Lipka, Mieczy­sław Samsel

Przewodnicząca Koła Pań: Marta Truszkowska

Zmiany: w lutym 1962 ustąpił Tadeusz Eubig, dokooptowano Prostal­skiego

 

12. Zarząd w kadencji 1962/1963, wybrany 29 września 1962

Prezes: Jan Holm

Wiceprezes: Józef Truszkowski

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Walerian Kipiniak

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Wincenty Adam Gac, Wojciech R. Hermanowski,

Celina Holm, Witold Matławski, Michał Skrzywan, Aleksander Ulfik

Zmiany: zrezygnował w udziału w zarządzie A. Ulfik,

w to miejsce dokooptowany został Jerzy Hoffman

 

13. Zarząd w kadencji 1963/1964, wybrany 20 października 1963

Prezes: Jan Holm

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Jerzy Hoffman

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: Wojciech Ryszard Hermanowski, Borys Lisowski, Leon Karol Buczek,

Edward Kwaśnik, Jan Krantz, Kazimierz Kwiecień, Ryszard Rowski

Zmiany: dokooptowany został Tadeusz Z. Orski.

 

14. Zarząd w kadencji 1964/1965, wybrany 25 października 1964

Prezes: Jerzy Hoffman

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: Wincenty A. Gac, Wojciech R. Hermanowski, Jan Holm,

Tadeusz Hoffa, Ryszard Rowski, Krzysztof Parczewski

 

15. Zarząd w kadencji 1965/1966, wybrany 31 października 1965

Prezes: Jerzy Hoffman

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Wojciech R. Hermanowski

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członowe: Jan Holm, Jerzy Damsz, Tadeusz Hoffa,

Witold Matław­ski, Ryszard Rowski, Julian Bukata

 

16. Zarząd w kadencji 1966/1967, wybrany 30 października 1966

Prezes: Jerzy Hoffman

Wiceprezes: Jerzy Damsz

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Zbigniew Michał Legutko

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Jan Holm, Wojciech R. Hermanowski, Karol Piasecki,

Władysław J. Klimkiewicz, Ryszard Rowski, Witold Matławski

 

17. Zarząd w kadencji 1967/1968, wybrany 27 października 1967

Prezes: Jerzy Damsz

Wiceprezes: Karol Piasecki

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Z-ca sekretarza: Zbigniew M. Legutko

Skarbnik: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Karol Chmura, Jerzy Hoffman, Jan Holm, Władysław
J. Klimkiewicz, Stanisław Ożóg, Witold Matławski,

Lech Poradowski,  Ireneusz Falkowski

Zmiany: 7 lutego 1968 zrezygnował z funkcji Jerzy Damsz,

obowiązki prezesa przejął Kazimierz Eljasiński

 

18. Zarząd w kadencji 1968/1969, wybrany 27 października 1968

Prezes: Tadeusz S. Ullman

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Zbigniew M. Legutko

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Z-ca skarbnika: Tadeusz Z. Orski

Członkowie: Jan Holm, Jerzy Hoffman, Napoleon Kiersnowski,

Wła­dysław J. Klimkiewicz, Stanisław Ożóg

Zmiany: z udziału w Zarządzie zrezygnował J. Hoffman,

dokoopto­wany został J. Jakubowski

 

19. Zarząd w kadencji 1969/1970, wybrany 26 października 1969

Prezes: Zbigniew M. Legutko

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Karol Piasecki

Sekretarz: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: Jan Holm, Napoleon Kiersnowski, Władysław J. Klim­kiewicz,

Tadeusz Z. Orski, Stanisław Ożóg, W. Pawłowski

Zmiana: dokooptowany został Daniel J. Mrożek

 

20. Zarząd w kadencji 1970/1971, wybrany 15 listopada 1970

Prezes: Zbigniew M. Legutko

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Władysław Szenderowicz

Sekretarz: Wiesława Kościelny

Skarbnik: Witold Matławski

Członkowie: B. Janiszewski, Władysław J. Klimkiewicz,

Henryk Meksuła, Daniel J. Mrożek, W. Pawłowski

Zmiana: dokooptowano Jacka Bąkowskiego

 

21. Zarząd w kadencji 1971/1972, wybrany 31 października 1971

Prezes: Zbigniew M. Legutko

I wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

II wiceprezes: Władysław Szenderowicz

Sekretarz: Mirosław Łuniewski

Członkowie: Władysław J. Klimkiewicz,

Witold Matławski, J. D. Mrożek, Jan Pastuszak

 

22. Zarząd w kadencji 1972/1973, wybrany 15 października 1972

Prezes: Kazimierz Eljasiński

Wiceprezes: Witold Matławski

Wiceprezes: Władysław Szenderowicz

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Władysław J. Klimkiewicz, Jacek Maćkowiak, Daniel
J. Mrożek, Wa­lenty Nowacki, Jan Pastuszak, Tadeusz Jastrzębski

Zmiany: dokooptowany został Wojciech Pastuszak

 

23. Zarząd w kadencji 1973/1974, wybrany 4 listopada 1973

Prezes: Kazimierz Eljasiński

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Wojciech Pastuszak

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Bronisław Janiszewski, Zbigniew M. Legutko,

Włady­sław J. Klimkie­wicz, Stefan Zwierzewicz

 

24. Zarząd w kadencji 1974/1975, wybrany 17 listopada 1974

Prezes: Mirosław Łuniewski

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Stanisław Bachowski

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Bronisław Janiszewski,

Włady­sław J. Klimkie­wicz, Zbigniew M. Legutko,

Witold Matławski, Stefan Zwierzewicz

 

25. Zarząd w kadencji 1975/1976, wybrany 26 października 1975

Prezes: Kazimierz Eljasiński

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Stanisław Bachowski

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Jerzy Janik, Bronisław Janiszewski,

Władysław J. Klim­kiewicz, Zbi­gniew M. Legutko,

Jacek Maćkowiak, Andrzej Moraw­ski, Janusz Oleszczuk,  

Ri­chard Rzeznik, Stefan Zwierzewicz

 

26. Zarząd w kadencji 1976/1977, wybrany 14 listopada 1976

Prezes: Mirosław Łuniewski

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Leon Buczek

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Stanisław Bachowski, Marceli Charaszkiewicz,

Kazi­mierz Eljasiński, Władysław J. Klimkiewicz, Stefan Zwierzewicz

 

27. Zarząd w kadencji 1977/1978, wybrany 20 listopada 1977

Prezes: Kazimierz Eljasiński

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Waldemar Radosiński

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Stanisław Bachowski, Marceli Charaszkiewicz,

Włady­sław J. Klim­kiewicz, Zbigniew M. Legutko, Mirosław Łuniewski,

Adam Nowicki, Marek Raczkowski, Stefan  Zwierzewicz

 

28. Zarząd w kadencji 1978/1979, wybrany 26 listopada 1978

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Kazimierz Eljasiński, Zbigniew M. Legutko,

Władysław J. Klimkie­wicz,             Waldemar Radosiński,

Stefan Zwierzewicz, Chester Tobiasz, Michał Bulik

 

29. Zarząd w kadencji 1979/1980, wybrany 28 października 1979

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Marek Raczkowski

II wiceprezes: Jan Pastuszak

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Aleksander Pastewski

Członkowie: Michał Bulik, Kazimierz Eljasiński, Teresa Jezierska,

Eugeniusz Uszyński, Stefan Zwierzewicz

Zmiany: Aleksander Pastewski zmarł 11 maja 1980

 

30. Zarząd w kadencji 1980/1981, wybrany 16 listopada 1980

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Stefan Zwierzewicz

Członkowie: Michał Bulik, Kazimierz Eljasiński,

Eugeniusz Uszyń­ski, Józef Król

 

31. Zarząd w kadencji 1981/1982, wybrany 15 listopada 1981

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Jan Pastuszak

II wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Stefan Zwierzewicz

Członkowie: Michał Bulik, Kazimierz Eljasiński, Teresa Jezierska,

Józef Król, Eu­geniusz  Uszyński, Jan Wysoczyński

 

32. Zarząd w kadencji 1982/1983, wybrany w listopadzie 1982

Prezes: Adam Nowicki

I wiceprezes: Marek Raczkowski

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Eugeniusz Uszyński

Członkowie: Jan Wysoczyński, Stefan Zwierzewicz,

Bożena Sowa, A. Onyszkie­wicz, Chester Tobiasz

 

33. Zarząd w kadencji 1983/1984, wybrany 9 grudnia 1983

Prezes: Kazimierz Rasiej

I wiceprezes: Marek Raczkowski

II wiceprezes: Jan Pastuszak

Sekretarz: Małgorzata Cachel

Skarbnik: Adam Nowicki

Członkowie: Eugeniusz Uszyński, Jan Wysoczyński,

Chester Tobiasz, A. Onysz­kiewicz

 

34. Zarząd w kadencji 1984/1985, wybrany 11 listopada 1984

Prezes: Kazimierz Rasiej

Wiceprezes: Wojciech Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Małgorzata Cachel

Skarbnik: Jadwiga Bereda

Członkowie: Jacek Dzięglewski, Adam Nowicki,

A. Onyszkiewicz, Jan Pastuszak, Wacław  Sieradzki,

Eugeniusz Uszyński, Janusz Za­stocki, Zofia  Matławska

 

35. Zarząd w kadencji 1985/1986, wybrany 3 listopada 1985

Prezes: Kazimierz Rasiej

I wiceprezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Krystyna Rafalska

Skarbnik: Maria Hrabowska

Członkowie: Jadwiga Bereda, Jacek Dzięglewski,

Jan Pastuszak, Wa­cław Sieradzki, Eugeniusz Uszyński

 

36. Zarząd w kadencji 1986/1987, wybrany 2 listopada 1986

Prezes: Kazimierz Rasiej

Wiceprezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Wiceprezes: Kazimierz Eljasiński

Sekretarz: Małgorzata Cachel

Skarbnik: Jacek Jodłowski

Członkowie: Jadwiga Bereda, Maria Hrabowska,

Jan Pastuszak, Eu­geniusz Uszyń­ski

 

37. Zarząd w kadencji 1987/1988, wybrany 15 listopada 1987

Prezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Jan Wysoczyński

Sekretarz: Jacek Jodłowski

Skarbnik: Maria Hrabowska

Członkowie: Kazimierz Rasiej, Kazimierz Eljasiński,

Eugeniusz Uszyński, Richard Drazal

 

38. Zarząd w kadencji 1988/1989, wybrany 13 listopada 1988

Prezes: Wojciech R. Hermanowski

Wiceprezes: Richard Drazal

Sekretarz: Jacek Jodłowski

Skarbnik: Maria Hrabowska

Członkowie: Kazimierz Rasiej, Eugeniusz Uszyński,

Bolesław Piet, Janusz Za­stocki, Adam Stępień

Zmiana: 10 października 1989 ustąpił Wojciech R. Hermanowski,

funk­cję prezesa przejął Ri­chard Drazal

 

39. Zarząd w kadencji 1989/1990, wybrany 19 listopada 1989

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Eugeniusz Uszyński

II wiceprezes: Franciszek Jakubowski

Sekretarz: Janusz Zastocki

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Wojciech R. Hermanowski, Jerzy Patoczka,

Kazimierz Ra­siej, Adam Stępień

 

40. Zarząd w kadencji 1990/1991, wybrany 18 listopada 1990

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Jerzy Patoczka

II wiceprezes: Eugeniusz Uszyński

Sekretarz: Janusz Zastocki

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Władysław Łukasiewicz, Jacek Dzięglewski

 

41. Zarząd w kadencji 1991/1992, wybrany 8 grudnia 1991

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Jacek Dzięglewski

II wiceprezes: Janusz Zastocki

Sekretarz: Wiesław Kruszewski

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Eugeniusz Uszyński, Wacław Sieradzki, Zbigniew Szpaczko

 

42. Zarząd w kadencji 1992/1993

(wybory nie odbyły się, Zarząd kontynuował działalność)

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Jacek Dzięglewski

II wiceprezes: Janusz Zastocki

Sekretarz; Wiesław Kruszewski

Skarbnik: Bolesław Piet

Członkowie: Eugeniusz Uszyński, Wacław Sieradzki, Zbigniew Szpaczko

 

43. Zarząd w kadencji 1993/1994, wybrany 21 listopada 1993

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Janusz Zastocki

II wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Jerzy Witek

Z-ca sekretarza: Maria Hrabowska

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubowski, Adam No­wicki,

Wacław Sieradzki,  Zbigniew Szpaczko, Eugeniusz Uszyński

 

44. Zarząd w kadencji 1994/1995, wybrany 27 listopada 1994

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Janusz Zastocki

II wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Jerzy Witek

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Ryszard Bąk, Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubow­ski,

Wacław Sieradzki, Chester Tobiasz, Henry Turel, Eugeniusz Uszyński

 

45. Zarząd w kadencji 1995/1996, wybrany 10 grudnia 1995

Prezes: Richard Drazal

I wiceprezes: Janusz Zastocki

II wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Jerzy Witek

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Ryszard Bąk, Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubow­ski,

Wacław Sieradzki,  Chester Tobiasz, Henry Turel, Eugeniusz Uszyński

 

46. Zarząd w kadencji 1996/1997, wybrany 15 grudnia 1996

Prezes; Janusz Zatocki

I wiceprezes: Jerzy Witek

II wiceprezes: Ryszard Bąk

Sekretarz: Wiesław Kruszewski

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Jacek Dzięglewski, Franciszek Jakubowski, Janusz Ka­nia,

Wacław Sieradzki, Chester Tobiasz, Eugeniusz Uszyński

 

47. Zarząd w kadencji 1997/1998, wybrany 30 listopada 1997

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Janusz Marciniak, Wacław Sieradzki,

Edward Szmurło, Chester To­biasz

 

48. Zarząd w kadencji 1998/2000 (kadencja 2-letnia), wybrany
22 listopada 1998

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: John Marciniak, Andrzej Sobociński, Krzysztof Świąt­kowski,

Chester Tobiasz, Eugeniusz Uszyński, Maria Wielgosz, Jerzy Witek

 

49. Zarząd w kadencji 2000/2002, wybrany 19 listopada 2000

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Wiesław Kruszewski

Sekretarz: Leszek Kucięba

Skarbnik: Jerzy Piotrowski

Członkowie: Richard Ciskowski, Janusz Cyga, Waldemar Gałka,

An­drzej Lamot, John Marciniak, Mieczysław Rowiński, Andrzej Sobo­ciński,

Chester Tobiasz, Piotr Trzeciak, Maria Wielgosz, Jerzy Witek, Janusz Romański

 

50. Zarząd w kadencji 2002/2004, wybrany 19 listopada 2002

Prezes: Janusz Zastocki

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz: Andrzej Sobociński

Skarbnik: Teodor Lachowski

Członkowie: Ryszard Bąk, Richard Ciskowski, Janusz Cyga,

Wiesław Kruszewski, Mieczysław Rowiński, Józef Skrodzki, Chester Tobiasz.

 

51. Zarząd w kadencji 2004/2006, wybrany 21 listopada 2004

Prezes: Wiesław Kruszewski

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz: Andrzej Sobociński

Skarbnik: Teodor Lachowski

Członkowie: Władysław Chaber, Ryszard Ciskowski, Janusz Cyga,

Paweł Mystkowsk, Mieczysław Rowiński, Chester Tobiasz,

 

52. Zarząd w kadencji 2006/2008, wybrany 19 listopada 2006

Prezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz:Szczepan Rogucki

Skarbnik: Teodor Lachowski

Członkowie: Janusz Cyga, Wiesław Kruszewski,

Mieczysław Rowiński, Chester Tobiasz, Krzysztof Trębowski,  

 

53.Zarząd w kadencji 2008/2010, wybrany 23 listopada 2008

Prezes: Ryszard Bąk

Wiceprezes: Andrzej Lamot

Wiceprezes: Janusz Romański

Wiceprezes: Piotr Trzeciak

Sekretarz: Teresa Halas

Skarbnik: Szczepan Rogucki

Członkowie: Magdalena Pietrzak, Waldemar Lipiński,

Michał Malinowski, Ryszard Szeligowski, Chester Tobiasz, Henry Turel

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 29 październik 2010 )
< Poprzedni   Następny >

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp