Kazimierz Eljasiński PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 28 luty 2011

Kazimierz EljasińskiKazimierz Eljasiński (1912-2002)

Inżynier budownictwa, wybitny dzia­łacz Polonia Technica.

Urodził się w Sosnowcu. Ukończył Śląskie Techniczne Zakłady Na­ukowe, uzyskując maturę. Najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę zastał go w wojskowych koszarach w Lublińcu, gdzie  po ukoń­czeniu podchorążówki odbywał tam służbę wojskową. Mianowany podporucznikiem odbył kampanię wrześniową 1939 r. Po jej zakoń­czeniu ukrywał się przed Niemcami. Podczas próby przekroczenia rzeki San, celem przedostania się do Wojska Polskiego na Zachodzie, został aresztowany przez Rosjan. Zesłany do łagru w głąb Rosji, wy­dostał się z niego dopiero po podpisaniu układu Sikorski-Majski (30 lipca 1941), przewidującego między innymi „amne­stię” dla obywateli polskich. Skierował się do punktu zbornego Armii Polskiej w ZSRR, którą w sierpniu 1942 r. przetransportowano do Iranu. Na Bliskim Wschodzie powstała najpierw Armia Polska, a następnie Korpus Polski.

Wraz z żołnierzami Drugiego Korpusu Polskiego odbył całą kampanię włoską. Po zakończe­niu wojny, jednostki 2 K.P. przetransportowano w 1946 r. do Wielkiej Brytanii. Wstąpił do Kor­pusu Przysposobienia i Rozmiesz­czenia (PKRR), podobnie jak żołnierze, którzy nie zamierzali wrócić do Polski pod dominacją ZSRR.

Po demobilizacji w stopniu porucznika, ukończył wydział budow­nictwa lądo­wego British Institute of Engineering Technology, uzy­skując dyplom inżyniera. Rozpoczął pracę zawodową w Wielkiej Brytanii, lecz na początku stycznia 1952 r. przyjechał do USA i osiadł w Nowym Jorku. Pracował w kilku firmach na stanowi­skach projek­towych i kierowniczych, m. in. w Charles T. Main of New York, Nichold Engineering & Research Co. i Ebasko Co., z której przeszedł na emeryturę.

Do Polonia Technica należał od 1952 r., pełniąc szereg funkcji z prezesurą włącz­nie, w wielu kolejnych kadencjach Zarządów.

W 2001 r. Stowarzyszenie Polonia Technica nadało Kazimierzowi Eljasińskiemu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia za osiągnięcia inżynierskie oraz pracę na rzecz społeczności inżynierskiej i polonijnej.

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl. (1945), Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, odznaczeniami wło­skimi i brytyjskimi. W listo­padzie 1999 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za pracę społeczną na rzecz Polonia Technica.

 


Polskie odznaczenia wojennePolskie odznaczenia wojennePolskie odznaczenia wojenne

Polskie odznaczenia wojenne.

 


Krzyż Kawalerski

Krzyż Kawalerski

 

Źródło: Archiwa Polonia Technica, materiały biograficzne K. Eljasińskiego.

(Opracował Janusz Zastocki)

 

Ostatnia aktualizacja ( środa, 02 marzec 2011 )
< Poprzedni   Następny >

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp