Inżynier Jan Grzybowski-Holm PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 28 luty 2011

Inżynier Jan Grzybowski-Holm (1899-1979)

Jan Grzybowski-Holm urodził się w Lublinie.

Ukończył Politechnikę w Petersburgu otrzymując dyplom inżyniera-elektryka z odznaczeniem. W rok później zdał egzamin dyplomowy na Politechnice Warszawskiej i został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w katedrze Wysokich Napięć.  Zaprojektował tam i zbudował Laboratorium Wysokich Napięć, które przez wiele lat służyło studentom do ćwiczeń laboratoryjnych. Wykładał nieobowiązkowy kurs Pomiarów Wysokich Napięć. Równolegle w Szkole Wawelberga i Rotwanda w Warszawie wprowadzał studentów w tajniki przesyłania energii elektrycznej. Również w tym czasie został członkiem Stowarzyszenia Techników Polskich i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pełnił też funkcję sekretarza Komisji do Opracowania Polskiego Słownictwa Elektrotechno-Technicznego. W roku 1923 otrzymał od Ministerstwa Oświecenia Publicznego stypendium na wyjazd do USA.

Po przybyciu do Ameryki został zatrudniony w Oddziale Badawczym firmy Westinghouse Electric Corporation w Pittsburgu, PA, gdzie za swoje odkrycia otrzymał dwa patenty, z których pierwszy dotyczył materiałów magnetycznych, a drugi określał badanie wysoko-woltowych izolatorów nową metodą. Po trzyletnim pobycie w tej firmie miał wrócić do Polski, ale uległ w fabryce ciężkiemu wypadkowi w wyniku którego musiał spędzić kolejne 3,5 roku w USA. Po tych przejściach powrócił do Polski, gdzie wygłosił szereg odczytów. Ponownie przybył do USA i podjął studia w Massachusetts Institute of Technology, gdzie otrzymał tytuł „Master of Science” z inżynierii elektrycznej oraz ekonomiki finansów. Ponadto zdał egzaminy i otrzymał tytuł  Professional Engineer.  W 1938 r. ponownie przybył do Polski z serią wykładów dotyczących najnowszych osiągnięć w elektryczności. Podczas tego pobytu zaproponowano mu stanowisko naczelnego dyrektora technicznego wielkich sieci elektrycznych w Polsce. Inżynier Holm przyjął to stanowisko i zamierzał na stałe osiąść w ojczyźnie. Wybuch II-giej Wojny Światowej zastał Holma w Ameryce. Postanowił pozostać tutaj przyjmując wtedy obywatelstwo USA.

W pracy zawodowej przeprowadził szereg rozległych studiów, z których najważniejszymi były:

- Projekt połączenia siedmiu wielkich elektrowni w Turcji, łącznie z obliczeniami tych sieci

- Analiza zaopatrzenia w energię elektryczną Liberii

- Projekt przesyłania energii elektrycznej w Peru, od  Ekwadoru do Chile

- Rozwiązanie problemów specjalnych elektryfikacji Kolumbii

- Zaopatrzenie i projekt elektryfikacji olbrzymich powierzchni Ekwadoru

- Projekt elektrowni wodnej z dokładną analizą budowy

- Analiza linii przesyłania energii i połączenia elektrowni w Iranie

- Studia nad zaopatrzeniem energetycznym Panamy

- Analiza możliwości ulepszenia pracy kolei elektrycznych węzła nowojorskiego

- Rozległe studia nad połączeniem największych elektrowni na terenie USA i Ameryki Południowej z wykorzystaniem warunków klimatycznych i czasowych.

- Obszerne studia dotyczące linii dalekonośnych z liniami przesyłowymi w jedenastu krajach Ameryki Południowej celem uzyskania optymalnych parametrów przesyłowych

Inżynier Holm był również wykladowcą na wyższych uczelniach, między innymi na Uniwersity of Wisconsin. Pracował nieustannie nad pogłębianiem wiedzy, nad własnymi doświadczeniami i wynalazkami, jednocześnie poświęcając wiele czasu na polskie sprawy społeczne.

Publikacje inż. Holma zostały z uznaniem przyjęte przez amerykański świat nauki, a nazwisko jego stało się znane i zostało umieszczone w oficjalnych rejestrach wybitnych ludzi, z opisami jego osiągnięć. Piętnaście z jego wynalazków zostało opatentowanych i zastosowanych w przeprowadzonej wówczas elektryfikacji amerykańskiego kolejnictwa.

W latach 1957-58 University of Wisconsin wysłał Jana Holma do Indii celem przeprowadzenia szeregu wykładów na temat ostatnich osiągnięć w dziedzinie elektryczności.

Będąc w Indiach, żywo interesował się historią filozofii i kultury indyjskiej oraz brał udział w wielu spotkaniach naukowych. Konferował również osobiście z ówczesnym premierem Indii Jawaharlal Nehru.

W latach 1962-66 był powoływany przez „American Institute of Electrical Engineers” na członka narodowego komitetu w sprawach przesyłu energii dużych mocy i systemów połączeń.

W okresie kadencji prezydenta Johnsona został przewodniczącym Technicznej Komisji Amerykańskiej. Jego zadaniem było przeprowadzenie studiów terenowych i określenie wielkości potencjału złóż naturalnych na terenie krajów Ameryki Łacińskiej i przylegających obszarach Ameryki Północnej. Wyniki tych studiów były wykorzystane jako podstawa do rozmów prezydenta Johnsona z prezydentami krajów Ameryki Łacińskiej dotyczących unii gospodarczej tych krajów ze Stanami Zjednoczonymi. Konferencja ta odbyła się w kwietniu 1967 r. w Punta del Este w Urugwaju.

Inżynier Jan Holm był jednym z pierwszych organizatorów "Polonia Technica". Poświęcił stowarzyszeniu dużo ofiarnej pracy. Jego małżonka, inż. Celina Holm, również była aktywną członkinią Polonia Technica i udzielała się w Kole Pań.

Inżynier Holm był głównym inspiratorem i inicjatorem prac zarządu. Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Polonia Technica. W 1971 r. Stowarzyszenie nadało Janowi Holmowi tytuł Członka Honorowego, będącego najwyższym stopniem uznania i wdzięczności za wkład pracy na polu zawodowym i społecznym.

 

Na podstawie danych archiwalnych Polonia Technica opracował Janusz Zastocki

Ostatnia aktualizacja ( środa, 02 marzec 2011 )
< Poprzedni   Następny >

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp