Inżynierowie polonijni przed nowymi wyzwaniami PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 11 marzec 2013
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników "Polonia Technica" odbyło się 3 lutego 2103 roku w siedzibie PIASA w Nowym Jorku. Wybrano nowe władze i dyskutowano o celach i zadaniach stowarzyszenia na przyszłość.
W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: konsul do spraw Polonii Ewa Łukowicz-Oniszczuk, konsul do spraw wymiany handlowej i inwestycji Henryk Sanecki, wicekonsul ds. inwestycji Aneta Kuczewska, prezes oddziału KPA na Long Island Kazimierz Nietupski i wiceprezes Grzegorz Worwa oraz wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego inż. Piotr Kumelowski.

Konsulowie Henryk Sanecki i Aneta Kuczewska zaprezentowali interesujący i na czasie temat "Polska partnerem do dobrego biznesu". Przedstawili wiele programów inwestycyjnych możliwych obecnie do realizacji w Polsce. Polska jest bowiem otwarta na współpracę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi, w tym z biznesmenami polonijnymi. Rząd polski prowadzi politykę wspierania inwestycji polonijnych, m.in. służyć temu mają zorganizowane  strefy ekonomiczne, posiadające szerokie możliwości wsparcia inwestorów polonijnych poprzez inwestycyjną pomoc finansową i określone ulgi podatkowe, włączając też udzielanie specjalnych preferencji. Wiele informacji na temat programu inwestycyjnego w Polsce jest dostępnych na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, gdzie również podane są linki do instytucji gospodarczych i inwestycyjnych w Polsce.

Następnie głos zabrała konsul Ewa Łukowicz-Oniszczuk, która zna temat współpracy polskiego konsulatu w Nowym Jorku z Polonią Wschodniego Wybrzeża. Zaprosiła przy okazji Stowarzyszenie "Polonia Technica" do częstszego uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych przez konsulat. Aktualnym tematem do współpracy jest II Światowy Zjazd Polskich Inżynierów, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2013 roku w Warszawie, pod patronatem prezydenta RP Bolesława Komorowskiego. Pani konsul zwróciła się z propozycją wspólnych działań na rzecz szerokiej promocji zjazdu inżynierów oraz dotarcia do polsko-amerykańskich profesjonalistów, którzy mogliby wnieść swój wkład w opracowanie uchwały końcowej zjazdu.

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich będzie miejscem integracji środowisk polonijnych inżynierów, a jednym z jego celów będzie wypracowanie zasad współpracy tych środowisk na rzecz dalszego rozwoju Polski. Polska winna skorzystać z istniejących możliwości  intelektualnych i potencjału zawodowego wielu inżynierów i naukowców działających profesjonalnie poza granicami, którzy stanowią znaczącą grupę zawodową gotową do wsparcia kraju ojczystego.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia "Polonia Technica" zostały przedstawione sprawozdania z działalności programowej, organizacyjnej i finansowej. Po ich wysłuchaniu – na wniosek komisji skrutacyjnej – zebrani delegaci udzielili jednomyślnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia na kolejną kadencję 2013 -2015. W wyniku wyborów prezesem został ponownie Ryszard Bak, wiceprezesami – dr Janusz Romański i inż. Chester Tobiasz, sekretarzem – Teresa Halas, skarbnikiem – Daniel Krzyżański, członkami zarządu: Szczepan Roguski, Jerzy Gejdel, Waldemar Lipiński, Andrzej Lamot. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jerzy Piotrowski, a członkami: Jan Rudomina i Jan Zaufal.

W dyskusji programowej poruszone zostały zasadnicze kierunki działań stowarzyszenia na nową kadencję. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów "Polonia Technica" winno skierować więcej uwagi na współpracę z Organizacją Studentów Polskich w Nowym Jorku,  podejmować w większym zakresie aktualną problematykę techniczną, rozwinąć i uaktualnić stronę internetową oraz powrócić do tradycyjnego publikowania biuletynu organizacji. Pojawiła się też propozycja, aby organizować kursy komputerowe dla wszystkich generacji Polonii. Postanowiono kontynuować współpracę z Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, ze stowarzyszeniami polskich inżynierów w Europie, w tym szczególnie z inżynierami polskimi na Litwie, którzy potrzebują partnerskiego wsparcia.

Podkreślono w dyskusji, że stowarzyszenie musi dążyć do zwiększenia liczby członków, szczególnie reprezentujących młode pokolenie polonijnych profesjonalistów. Obcnie sprawą priorytetową jest zapewnienie reprezentacji Stowarzyszenia "Polonia Technica" na II Światowym Zjeździe Inżynierów w czerwcu w Warszawie.
Życzymy Stowarzyszeniu "Polonia Technica" dalszych sukcesów w budowie prestiżu polskiego polonijnego inżyniera i owocnego udziału w światowej profesjonalnej integracji.

Artykuł jest również dostępny na stronie Nowego Dziennika.

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 11 marzec 2013 )
Następny >

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp