Dr inż. Janusz Romański PDF Drukuj E-mail
wtorek, 15 wrzesień 2015
ImageJanusz Romański urodził się  w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Studia magisterskie ukończył na  Politechnice  Gdańskiej w 1968, a  w roku 1978 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechaniczno -Technologicznym tej uczelni. 
Tu pracował naukowo w zakresie zastosowań mechaniki pękania do oceny odporności spawanych blach okrętowych poddanym zmiennym stanom obciążeń. W roku 1968 otrzymuje stanowisko asystenta  a w roku 1978 roku stanowisko dydaktyczne  adiunkta na Politechnice Gdańskiej. Wypromował dla potrzeb przemysłu ponad 
80 inżynierów w specjalności technologia i materiałoznawstwo spawalnicze. Prezentował wyniki swoich prac naukowo-badawczych na  konferencjach 
i seminariach naukowych w Polsce, Europie i USA.
Za wybitne osiągnięcia w nauce i nauczaniu był wielokrotnie wyróżniany nagrodami  Rektora Politechniki Gdańskiej.
Do USA przyjechał w roku 1981 na staz naukowy. W latach 1989/90 , 2001 - obecnie jako  profesor nadzwyczajny (Adj. Assoc. Professor) wykłada na Wydziale Mechanicznym  w Widener University, Chester, PA. W roku  1991 otrzymuje atrakcyjną ofertę pracy w znanej firmie badawczo-wdrożeniowej Piasecki Aircraft Corporation, której założycielem był Frank N. Piasecki, słynny projektant helikopterów, filantrop z polskim rodowodem.
Dr. Romański zajmuje tu stanowisko głównego specjalisty  w zakresie zastosowań metod komputerowych do projektowania systemów kontrolnych i napędowych helikopterów. 
Jako główny inżynier należy do zespołu projektowego militarnego helikoptera Speed Hawk X49-A, którego pierwszy, oficjalnie zarejestrowany lot odbył się w listopadzie 2009. Jest współautorem ponad 40 prac naukowo - badawczych w zakresie modernizacji militarnych helikopterów zleconych przez Departament Obrony USA.  
W swoim dorobku naukowym dr. Romański może odnotować ponad 150 opracowań, raportów i ekspertyz technicznych; jest autorem około 50 artykułów. Działa w organizacjach profesjonalnych jak: Society of Manufacturing Engineers, gdzie pełnił wiele funkcji włącznie do Przewodniczego Sekcji w Filadefii, Sekretarz i Dyrektor oddziału prestiżowego American Helicopter Society, należy do  American Society for Engineering Education, American Society for Testing and Materials. Od lat aktywnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w USA „Polonia Technika” jako Wice Prezes Zarządu. Dr J. Romański był incjatorem wystawienia w Filadefii  tablic historycznych inż. Rudolfowi Modrzejewskiemu, wybitnemu budowniczmu mostów w USA oraz Frankowi N. Piaseckiemu, wybitnemu konstruktorowi pojazdów lotu pionowego, w tym helikopterów, dr Walerowi Golaskiemu bioizynierowi.
Brał udział w historycznym spotkaniu inżynierów „Polacy Razem” w Londynie w POSKu w roku 2000.
Jest Wice Prezesem Rady Polskich Inżynierów w A.P.
We wrześniu roku 2010 uczestniczył w organizacji  I Zjazdu Polskich Inżynierów Polsce.  Jest Prezydentem  jednej z najstarszych organizacji  polonijnych -Polskiego Uniwersytetu Ludowego założonego w 1918 roku w Filadelfii. Delegat do Kongresu Polonii Amerykańskiej w Filadelfii. Członek PIASA, Fundacji Kościszkowskiej. Członek SWAPu.
Wiele pracy poświęca zawodowej integracji polonijnych inżynierów w USA , Europie i Polsce. W roku 2005 za zasługi dla Polonii USA otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2010 otrzymuje Medal ”Zasłużony dla Politechniki Gdańskiej”, wręczony przez Rektora tej uczelni. Jest wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, szeregiem odznak honorowych m.in Odznaką Zasłużony dla Miasta Gdańska, Złotą Odznaką ZSP, Złota Odznaką AZS, Medalem 1000-lecia Miasta Gdańska, Medalem Heweliusza, Medalem Kucharzewskiego, Medalem 100-lecia NOTu, Złotą Odznaką „Polonia Technica”, Złotą i Diamentową Honorową Odznaka NOT-u, Medalem 90 lat Stowarzysznia Inżynierów Polskich we Francji, Polonijnym Medalem im. Ignacego Paderewskiego,  Medalem Pro Patria, oraz wieloma dyplomami uznania profesjonalnych amerykańskich i zagranicznych organizacji inżynierskich. Honorowy czlonek PT i STP.
Jest żonaty, jeden syn, żona Małgorzata lekarz, specjalista dermatolog, członek Polonia Technica, delegat do Kongresu Polonii Amerykańskiej, skarbnik  Polskiego Uniwersytetu Ludowego.
 
(Opracowanano na podstawie wydawnictw encyklopedycznych i Monografii PT.)
 
Aktualizacja: lipiec 2015 r.

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 15 wrzesień 2015 )
< Poprzedni   Następny >

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp