ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 14 grudzień 2015

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

 

DZIEDZICTWA POLONII

 

 

NOWE HISTORYCZNE

 

DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE

 

W PIĘCIU JĘZYKACH

 

 ENCYKLOPEDIA PRZEZNACZONA

JEST GŁÓWNIE

DLA MŁODEGO POKOLENIA POLONII

 

AUTOR BĘDZIE PRZYJMOWAŁ

BIOGRAMY

od stycznia 2016 do 2017 roku

 

WYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

BIOGRAMY: POLONII ŚWIATA,

LUDZI ŚWIATA DLA POLONII,

POLACY DLA POLONII  

GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ,

ORGANIZACJI I KLUBÓW POLONIJNYCH

(bez biogramów)

 

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, , będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor encyklopedii Profesor   Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki  Heritage Inc. Melbourne” w Australii.  

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji,  Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Encyklopedia zostanie wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawierał będzie  ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmował będzie dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów  polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich  związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi  itp.

 

 

Biogramy encyklopedyczne powinny zawierać kompleksowy, a zarazem syntetyczny  opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności polonijnej, tak  w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne formy działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyplomatycznej, badawczej lub dydaktycznej). Biogramy należy napisać alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim.

Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i drugim dowolnym na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna przekraczać liczby pięciu tysięcy - 5000. Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii poprzez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz  bibliotek narodowych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju.

 

 

Tytuł encyklopedii:

 

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

DZIEDZICTWA POLONII  

 

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz działalności polonijnej, powinny uwzględniać:

kompleksowy opis profesjonalnej kariery lub działalności polonijnej. Zdjęcia powinny być w formacie JPEG, RTF lub TIFF o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraźne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i  francuskim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim.

Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu.


 

BIOGRAMY PROSZĘ NAPISAĆ W FORMIE

MINI MONOGRAFII WŁASNEGO ŻYCIA

 

WZÓR BIOGRAMU

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia

np. BĄCZEK FRANCISZEK JÓZEF – FRANCJA

Rok, miejsce urodzenia

Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napisane w trzeciej osobie.

Np. Bączek Franciszek urodził się w Kielcach.

 

Wykonywany zawód

(np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, trener piłkarski, biznesmen i in.)

Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).

Opisując własną karierę zawodową proszę włączyć;

- tytuły i stopnie naukowe, wojskowe, sportowe, artystyczne i in.

(np. biskup, ks. prałat, dyrektor, inspektor. profesor, kapitan lotnictwa, trener piłkarski, ekspert i in.)  

- główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in.

(np. georadarowe badanie podłoża gruntowego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle spożywczym,  misje katolickie – krótka interpretacja itp.).

- krótkie informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia i działalności polonijnej.

- projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania,

- ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj,  rok wydania, nadania – max. 3 pozycje opisane w tekście. Za jaką działalność Pan Bączek uzyskał np. odznaczenie,

Działacze polonijni uzyskają akceptacje biogramów, jeżeli:

- uzasadnią własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach polonijnych, fundacjach i in.,

Do tekstu biograficznego włączą nazwy organizacji, pełnione funkcje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, przewodniczący komisji, od 1990r. do chwili obecnej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych z interpretacją,

- przytoczą ważniejsze tematy wystąpień lub wykładów o tematyce polonijnej,

- zamieszczą inne istotne informacje, które mogą dodatkowo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezentacje własnych rzeźb, filmów i in.

Hobby

Adres korespondencyjny (wg. uznania)

 

 

Biogramy można wysłać pocztą elektroniczną

od stycznia 2016 r. wyłącznie na adres:

 

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i wydawcy.

Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku.

Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w encyklopedii.

Genezę i działalność stowarzyszeń, organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami, proszę zapisać CD i wysłać na adres:

Prof. Zbigniew Piasek

Politechnika Krakowska

31-155 Kraków

Ul. Warszawska 24

Poland

 

                                                                                                            Autor

                                                                                                Zbigniew S. Piasek

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 14 grudzień 2015 )
Następny >

Znajdź na portalu...

Nasi sponsorzy

Advertisement

Członkowie PT...

Dla członków Polonia Technica:
Wypełnij formę aby otrzymać dostęp